JR

Reklaminių iškabų ir stendų derinimas su savivaldybe. Panaudodami turimą patirtį bei žinias ir taupydami Jūsų laiką, suderiname visus lauko reklamos sprendimus su miestų savivaldybėmis. Atsižvelgiami į savivaldybių nustatytus išorinės reklamos standartus, randame optimaliausią sprendimą.

Derinimo byloje būtina pateikti šiuos dokumentus:

• Pažymėjimas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius, patalpas ir teises į juos.
• Pastato (patalpų) techn. inventor. sklypo planas, aukštų planai.
• Daugiabučio namo patalpų savininkų (ne mažiaus 50 proc. butų) sutikimas.
• Pastatą eksploatuojančios organizacijos (bendrijos) leidimas.
• Statinio ar sklypo bendraturčių raštiški sutikimai.
• Įmonės registravimo pažymėjimo arba verslo liudijimo (patvirtinta kopija).
• Ženklo arba logotipo registravimo liudijimas, jei ženklas registruotas (kopija).
• Pririšimo brėžinys ant situacijos ir požeminių tinklų topografinio plano.
• Įrenginio projekcijos, eskizai Vizualizacija su įkomponuotu statiniu, įrenginiu aplinkoje.